Πλουτάρχου 63, Αγ. Δημήτριος, Αθήνα τηλ.: 210 9953404 - 6

Καλώς ήρθατε στην Εμποροχαρτική

Προχωρημένη Αναζήτηση

Όροι και Προυποθέσεις

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα emborohartiki.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Η Εμποροχαρτική ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώfνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Μεταβολές
Η Εμποροχαρτική ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα.
Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εμποροχαρτική ΑΕΒΕ φμπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφικής παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος.

 

Περιορισμός Ευθύνης
Η Εμποροχαρτική ΑΕΒΕ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών ή χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων που αναγράφονται παρακάτω στην παράγραφο : "Επιστροφές – Αντικατάσταση Προϊόντων". Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα emborohartiki.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Η Εμποροχαρτική ΑΕΒΕ δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν  η Εμποροχαρτική ΑΕΒΕ είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας  τηε Εμποροχαρτική ΑΕΒΕ.

 

Αγορές
Η Εμποροχαρτική ΑΕΒΕ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή ανθρώπινα λάθη κατά την ενημέρωση ή αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

 

Τιμές προϊόντων
Όλες οι τιμές που αναγράφονται στα προίόντα είναι οι χονδρικές τιμές, που σημαίνει ότι ΔΕΝ περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

 

Επιστροφές-αντικατάσταση ελλατωματικών ή λανθασμένων κατά την παραλαβή προϊόντων
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει (αμέσως μετά την παραλαβή τους) τα προϊόντα τα οποία αγόρασε από  την Εμποροχαρτική ΑΕΒΕ προς αντικατάσταση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα και
β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα ή πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος.


Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΤΔΑ, κλπ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση ή επισκευή είναι εφικτή μόνον υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Επικοινωνία με την εταιρεία μας το συντομότερο δυνατό (ίδια ή επόμενη ημέρα από την παραλαβή )
• Το προϊόν απαραίτητα να μην έχει χρησιμοποιηθεί
• Να συνοδεύεται από την συσκευασία του, σε άριστη κατάσταση
• Το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΤΔΑ, Απόδειξη Λιανικής κλπ)
 Ο πελάτης θα πρέπει να αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την απόφαση της εισαγωγικής εταιρείας.
Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 10 εργάσιμων ημερών τότε  η Εμποροχαρτική ΑΕΒΕ δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ "α"), ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ.

 

Εγγύηση προιόντων
Όλα τα προϊόντα τα οποία πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καλύπτονται από εγγύηση.   

 

Χαρακτηριστικά των προϊόντων και αλλαγές αυτών
Οι εισαγωγικές εταιρείες-αντιπρόσωποι διατηρούν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για αλλαγές στα χαρακτηριστικά αυτά που θα γίνουν από την εισαγωγική εταιρεία. Επίσης, οι φωτογραφίες οι οποίες συνοδεύουν τις περιγραφές, ορισμένες φορές ίσως να μην αντανακλούν τα πραγματικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

 

Ακυρώσεις παραγγελιών
Ακύρωση της παραγγελίας είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αποδεκτή από τη στιγμή που τα προϊόντα  έχουν φορτωθεί και ταξιδεύουν για τον προορισμό τους. Ως εκ τούτου ο πελάτης θα πρέπει να παραλάβει το προιόν που παρήγγειλε.

 

Ευχαριστούμε
Εμποροχαρτική ΑΕΒΕ